storitve

naše

storitve

• knjiženje prejetih in izdanih računov

• vodenje glavne knjige

• obračun DDV

• vodenje registra opreme

• vodenje davčnih evidenc

• analitična evidenca saldakontov

• obračun plač, regresa

• obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev

• obračun socialnih prispevkov za zavezanca

 

• obračun obresti

• obračun potnih stroškov

• izpisi odprtih postavk

• vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih

• izdelava medletnih in zaključnih bilanc

• izdelava statistike finančnih računov

• vodenje plačilnega prometa

• priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

• analize poslovanja in ugotavljanje uspešnosti poslovanja

• razne druge storitve po želji stranke

naše

dodatne storitve

• finančno svetovanje

• kadrovske storitve

• administrativne storitve

• priprava opominov

• prijava potreb po delavcih

• prijava delavcev v zavarovanje

• odjava delavcev

• pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, subvencij

• svetovanje pri ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij

• prijava v sistem DDV

• preverjanje bonitet

• urejanje delovnih dovoljenj, viz

privarčujte z nami

pokličite še danes